תקנון אתר האינטרנט carsforum.co.il

 ותנאי השמימשו באתר (להלן:"קארספורום")

 

הגדרות:

האתר: www.carsforum.co.il ו/או קארספורום ו/או האתר.

גולש: כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

ג'ובילי נטוורקס בע"מ: בעלת האתר לרבות חברות אם שלה, חברות בשליטתה, חברות בת וחברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ה-1968) ולרבות מנהליהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם ומי מטעמם (להלן: "החברה"). כתובת: ת.ד. 1107 גבעתיים 53110 טל': 074-7023300.

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

 

הפורומים של קארספורום הינם במה חופשית, שמטרתה לאפשר לגולשים ביטוי, החלפת דעות, מידע ורעיונות, הנאה ועניין, כל פורום בתחום הייחודי לו.
קארספורום כפוף לשלוש מערכות יסודיות: חוקי מדינת-ישראל, כללי הפורום, תנאי השימוש והתקנון המוגשים לכן/ם כאן, ובנוסף כפוף קארספורום גם לשיקול דעתם/ן של מנהלי/ות הפורומים והנהלת הפורומים. בידי המנהלות/ים שמורה הזכות לערוך או למחוק הודעות שאינן עומדות בכללי התקנון, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

תקנון זה הינו משלים ומהווה תוספת לכללי הפורום.
א.  הרשמה לא קארספורום מהווה הסכמה לתקנון זה ולכללי הפורום. התקנון וכללי הפורום עשויים להשתנות מעת לעת, והכללים
החדשים יחולו מרגע פרסומם. אנא, הקפידו לקרוא דף זה מדי פעם, כדי להתעדכן.

שימוש באתר על ידי קטינים- מתחת לגיל 18

השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולםהשימוש באתר לקטינים, כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם ולפיקוחם.

ככל שאת/ה מתחת לגיל 18, אנא בקש/י מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאת/ה משתמש/ת בכל אחד משירותי האתר. כשאת/ה עושה שימוש באתר את/ה בעצם מצהיר/ה בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה ואישרו כי הם מפקחים על כל פעולותיך באתר ואחראים להן אישית וכי הסבירו לך את משמעותו של תקנון זה ואת תנאי השימוש של האתר.

התבטאות בפורומים

חופש הביטוי של הגולשות/ים הוא נר לרגלנו.
יחד עם זאת, לא נוכל להתיר הודעות שיש בהן אחד או יותר מהבאים:

1.עבירה על חוקי מדינת ישראל, בדרך כלשהי, אף אם איננה מפורטת ברשימה זו במפורש.
2.עידוד לביצוע עבירה או פשע.
3.הפרת קניין של אחר, כולל אך לא רק, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סמני מסחר, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת.
4.פגיעה ברגשות הפרט או הציבור, כגון פרטים עוינים או מזיקים, תוכן בעל אופי גזעני, הטרדה כלשהי, הוצאת לשון הרע וכדומה.
5.קבצי וירוס המצורפים להודעה בדרך כלשהי.
6.תכנים שאינם רלוונטיים לפורום בו פורסמו.
7.שפה שאיננה ראויה ו/או חשיפת פרטיו האישיים של גולש/ת אחר.
8.תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שלא ניתן לו אישור בכתב ומראש על ידי הנהלת הפורטל.
9.הצפה לסוגיה - כתיבת הודעה החוזרת על עצמה מספר פעמים, או כתיבת רצף של הודעות שונות בעניין זהה, באותו פורום או אף בפורומים שונים.10. הודעות העלולות להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
11. הודעות האסורות לפרסום או לשימוש והם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, לשון הרע, השמצה, פרונוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר.
12. דואר אלקטרוני ומסרים מסחריים, דואר אלקטרוני ומסרים המיועדים לרשימות תפוצה, מכתבי שרשרת, "דואר זבל" (
Spam) , דואר ומסרים המיועדים לנמענים רבים שלא ביקשו מראש ובמפורש לקבל אותם (Unsolicited Bulk Mail) וכיו"ב.
13. מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
14. הודעות העלולות לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולות לעורר אחריות משפטית.
15. הודעות הכוללות וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב, לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (
Worms) , ואנדלים (Vandals) , יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
16. הודעות הכוללות פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה. יובהר כי הודעות הכוללות פרסום כרוכות בתשלום.

הודעות כאמור לעיל יימחקו או ייערכו ע"י הנהלת קארספורום ומנהלי הפורומים בקארספורום, על פי שיקול דעתם הבלעדי. במקרים שבהם תמצא הנהלת קארספורום לנכון לחסום את הגולש/ת, תחסם כניסתה/ו לקארספורום כולו.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על כל המופיע בקארספורום שייכות לבעלי האתר. אין להעתיק, לפרסם או להציג כל טקסט, חומר גראפי או עיצובי, קובץ, קוד, או תוכנה ללא הסכמת בעלי האתר ואישורם בכתב מראש. חריג לכך הן ההודעות המפורסמות על ידי הגולשים. הודעות אלה הן קניינם הרוחני וחלים עליהן כל הוראות חוק זכויות יוצרים. יחד עם זאת, שומרת לעצמה הנהלת קארספורום את הזכות לפרסם את ההודעות ו/או קטעים מתוך הודעות הגולשים במקומות שונים בתוך האתר ומחוצה לו כפי שתמצא לנכון, מבלי להתחייב להודיע מראש על כוונתה לעשות כן, ומבלי לתגמל את בעל ההודעה בדרך כלשהי.

כן תישמר בידי האתר האפשרות לערוך סטטיסטיקות ולרכז מידע על גולשים כדי להתאים את הגלישה באתר לצרכיהם, או כדי להתאים פרסומות בתוך האתר לנתוני הגולשים. הנהלת האתר מתחייבת להימנע ממכירת פרטי הגולשים לחברות פרסומת לצורך שימוש בהם כרשימת תפוצה. בכך אין הפורטל מתחייב למנוע מחברות פרסום או כל צד שלישי מלאסוף פרטים הגלויים לעין-כל מתוך האתר.

תכני הגולש

כל תוכן שגולש העלה ו/או יעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר ("תכני גולש או תוכן שגולש מעלה לאתר וכדומה), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו.
כל זכות (ככל שקיימת) בתכני הגולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולש שהעלה את התוכן לאתר) על פי הצהרתו בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני גולש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").

יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה על ידי האתר שימוש בתכני הגולש, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.
אילו שימושים מותר לאתר לעשות בתכני הגולש מרגע העלאתם לאתר?

האתר רשאי לעשות כל שימוש בתכני הגולש כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:

האתר רשאי להציג את תכני הגולש באתר ובאתרים עמם הוא מצוי בשיתוף פעולה . לתשומת ליבך הצפייה בתכנים המוצגים באתר (לרבות תכני גולש) והגישה אליהם אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר.

האתר רשאי לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).

האתר רשאי לעשות שימוש בתכני הגולש/ת לצורך יחסי ציבור.

כמו כן האתר רשאי לעשות בתכני הגולש שימושים נוספים על פי שיקול דעתו, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט. יחד עם זאת, היות ואנחנו מאוד רגישים לנושא תכני הגולש, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים - כך למשל, האתר לא יעשה שימוש בתכני הגולש כפרסומת מסחרית או כחלק מפרסומת מסחרית שלו או של מישהו אחר (אלא אם תקבל הסכמה מפורשת של הגולש) וכך גם לא תוציא לאור ספר מודפס של תכני גולשים בלא הסכמה מפורשת של הגולשים.

מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך\למחוק כל הודעה מכל סוג שהיא הנתון לשיקול דעתה הבלעדי בפורומים. כמו כן מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות לפרק זמן מסויים או לצמיתות כל משתמש עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המערכת

חשיפה ואחריות

הודעות המתפרסמות בפורומים גלויות לעין-כל. הבחירה לפרסם הודעה בפורומים נעשית על אחריות הגולש/ת, וכל נזק או פגיעה שיגרמו לגולש/ת בשל פרסום פרטיו, דעותיו או כל מידע אחר מטעמה/ו בפורומים, על ידי גולשות/ים נוספים או על ידי אחרות/ים יהיה על אחריות הגולש/ת בלבד.

השימוש במידע ובעצות הניתנים בפורומים יהיה על אחריות הגולש/ת בלבד, בין אם ניתנו על ידי גולשות/ים ובין אם נתנו על ידי נציגי הפורטל, והפורטל לא יהיה אחראי על כל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

אין לאתר ולמערכת הפורומים כל דרך לוודא כי המידע הנמסר בפורומים הינו אמין מלא ומדוייק. לפיכך לא נהיה אחראים לכל נזק שיגרם לגולש או לצד שלישי כתוצאה משימוש במידע זה או אחר. הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים המועלים בפורומים למרות הפיקוח עליהם, ומסירה מעצמה מראש אחריות לכל תוצאה הנובעת משימוש בפורום. אחריות הגולש על תכנים שהוא/היא מעלה לפורומים הינה בהתאם לכל דין, וכוללת אחריות לכל נזק, תקלה, הפסד או אובדן שייגרמו לאתר ו/או לחברה עצמה, לגולש/ת מפרסמ/ת התכנים או לצד שלישי.

ניסיון להביא לפגיעה במשתמשות/ים אחרות/ים, כמו העלאת וירוס לפורום, תביא לסילוק המשתמש/ת הפוגעני. גולש/ת באתר רשאי להעלות לאתר אך ורק תכנים השייכים לו, או תכנים שקיבל אישור מפורש בכתב להעלות אותם לפורום מבעלי זכויות היוצרים עליהם על פי חוק. בעת פרסום תכנים שהזכויות לגביהם אינן שייכות לגולש/ת, ת/יציין הגולש/ת באופן מפורש בהודעתה/ו מי הם בעלי הזכויות, ואת עובדת קיום האישור לפרסום. האישור יוצג להנהלה לדרישתה הראשונה. במקרה של ספק לגבי קיום האישור ועד הצגתו להנהלה תמחק ההודעה, והגולש/ת יוכל להשיב אותה לפורום לאחר הצגת האישור האמור. למרות כל האמור לעיל , האחריות לכיבוד החוק היא על הגולש/ת, ועליה/ו בלבד.

את/ה תשפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט -  עקב הפרת הוראה מהוראות תנאי השימוש, תקנון וכללי הפורום או כל זכות צד ג'.

בלוגים. בבלוגים מפרסמים הגולשים יומני רשת אישיים משלהם - שם יוכלו לפרסם תכנים הכוללים מחשבות, הגיגים, רעיונות, תמונות וכמעט כל דבר נוסף העולה על דעתם. גולש שמנהל בלוג, נקראת 'בלוגר'. הבלוגר הוא בעל סמכויות ניהול מגוונות בבלוג שהוא מנהל, בין היתר בקשר עם התגובות (טוקבקים) שמעלים גולשים אחרים בבלוג. גולש בעל יומן רשת אישי יכול לעדכן, להוסיף ולהסיר תכנים בכפוף לתנאי התקנון.

 

שינויים ותקלות בשירותי האתר

האתר נמצא בתנופת פיתוח וצמיחה, ועורך בתכיפות שינויים ושיפורים למען הגולשות/ים. האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים כלשהם במבנה האתר ובתכולתו, ללא הודעה אישית על כך לגולשות/ים. במסגרת השינויים והשיפורים, ייתכנו לעיתים תקלות ושיבושים באתר. אנו מתנצלים מראש על כל נזק או אי נוחות שיגרמו למשתתפים, אך איננו אחראים לכל נזק או עוגמת נפש שייגרמו כתוצאה מתקלות כלשהן. כמו כן, שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות למחוק הודעות לפי ראות עיניה, או להעבירן לארכיון שאיננו נגיש לגולשים, כעבור תקופת זמן, או בעת שכמות המידע הנשמר יחייב פעולה כזו. שירותי האתר לגולשות/ים ניתנים ללא תשלום או תמורה, ולכן שומר לעצמו האתר את הזכות להפסיק את מתן השירות בכל עת וללא הודעה אישית מראש בדרך כלשהי למשתמשות/ים. במידת האפשר, תועבר הודעה על הפסקת השירותים, אם תחול, בתוך האתר עצמו. תקנון זה נועד להחליף כל תקנון או כל מסמך אחר של האתר אשר אישרת בעבר והוראות תקנון זה הן אשר תקבענה.

 

שירותי האתר ניתנים כפי שהם, ולא יהיו לגולשות/ים כל טענות על אופיים, רציפותם או מהותם. אנו מקווים לשרת אתכם לשביעות רצונכם, על פי אמות המידה הקפדניות שקבענו לעצמנו, ומאחלים לכם הנאה רבה ועניין מהאתר כולו!

הזנת הנתונים על ידך במסגרת האתר ואישורם למשלוח מהווה אישורך למשלוח דברי פרסום גם לאור תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008 (חוק "הספאם").

סעיף זה גם מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981 (להלן: "החוק") .    

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכלי לפנות אלינו בכתובת הבאה: [email protected]

או בדואר בכתובת ת.ד. 1107 גבעתיים, 53110.

על תנאי השימוש ותקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ותקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

dddd