האם ב Offset אתה מתכוון ל Offset במישור ציר הקרנק - פין בוכנה?