"(ג)לא ינהג אדם מונית, אוטובוס או רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 14,999 ק"ג, בכל דרך וברכב מנועי אחר, למעט אופנוע, בדרך שאינה דרך עירונית, בתקופה שמיום 1 בנובמבר ועד 31 במרס בכל שנה, אלא כשמאירים בו פנסי החזית או פנס תאורת יום והפנסים האחוריים."

יכול להיות :"פנסי החזית או פנס תאורת יום" "והפנסים האחוריים" - הפרשנות הרגילה (אור גם בחזית וגם מאחור).ולחילופין ניתן לפרש כ :

"פנסי החזית" "או פנס תאורת יום והפנסים האחוריים". (אור רגיל בחזית *או* DRL בחזית ואז גם אור מאחור).ומכיוון שכל מתכנת יודע ש AND קודם ל OR, הפרשנות השנייה (והמקלה) היא הנוחה.מעניין אם יש תקדים משפטי בעניין.

מה אומרים מומחי הפורום ?