בשם מנהל אחד מבתי החולים שאמר
חצי מהרוכבים אנ מכיר וחצי אני עוד אכיר