לומדים לפעם הבאה, המצב היה גרוע בהרבה אם היה טס ונזקק לטיפול רפואי בחו"ל