נראה שאז זה היה לא זול בכלל, מי משלם היום 200 שקל בצ'ק?