שוב חוזר הטיגון...

לכל בעלי דלקני הסולר, מגיע לכם פיצוי במסגרת הייצוגית.

היקף הייצוגית נגד דלק היא 181 מיליון שקלים.

קבוצת דלק תפצה את לקוחותיה ב-33.3 מיליון שקל, לאחר התדיינות שנמשכה כ-7 שנים הגיעו הצדדים להסדר בשתי תביעות ייצוגיות ההסדר מסיים את הפרשה, במסגרתה נתבעו חמש חברות דלק, שכר הטרחה ששולם לעורכי הדין במסגרת ההליך עומד על כ-28 מיליון שקל, תפצה קבוצת דלק את לקוחותיה בגין התנהלותה עד למועד אישור הסדר הפשרה בסכום כולל של כ-33.3 מיליון שקל.
זאת, באמצעות החזרים בגין הגבייה העודפת, שיחושבו לפי שני תחשיבים שונים שעוגנו בפשרה.


http://www.globes.co.il/news/article...did=1001232498