מבחינת הנהיגה במיוחד בכביש מפותל קליאו יותר טובה מפולו. הגה מתלים הרבה יותר טובים.