יש אותי . בחיים לא עברתי את ה 130.
אף פעם לא נסעתי יותר מ-40 מעל המותר, וגם זה לזמנים קצרים מאוד.
הפעמים שהגעתי בהם ל 130, היו דווקא בכבישים של 90. בכביש 6 נסעתי רק פעם אחת כשהייתי רק חצי שנה מאחורי ההגה, ונסעתי 120.
בעיר, אגב, אני עובר את ה 50 רק במקומות מאוד ספציפיים.