ע"מ לראות שעות נכונות ליד ההודעות ובמקומות אחרים יש להכנס לפרופיל ולכוון את איזור הזמן ל GMT+3 (למרות שאנחנו ב-GMT + 2).

לאחר המעבר לשעון חורף יש להחזיר את הכיוון ל-GMT + 2, כיוון שהמערכת אינה תומכת ב-Daylight Saving Time.