מסתבר שהמצאת האופנוע עם שלוש הגלגלים אינה דבר חדש בפיאג'ו האופנוע (?) הומצא לפני שנים:
http://images.google.com/imgres?imgu...%3Den%26sa%3DNמעניין מה גרם להם לצאת עם ההמצאה רק עכשיו?-רן