שמעו אנימוציא רישיון בגיל 17 עכשיו בהנחה ואני קונה רכב הוא יהיה לי רק לשנ ה עד שמגיע הצבא...
לא עדיף לחכות ולקנות אחרי צבא?
מה אתם אומרים ?