פורום רכב - אנשים שאוהבים (לדבר על) מכוניות - קארספורום FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

כוח סוס (כ"ס)

הכוח המופק על ידי מנוע. כ"ס (BHP, break horsepower) או קילווט (Kw) הן יחידות מקובלות למידה זאת.
ככלל, יותר כוח יתן לרכב להגיע למהירות גבוהה יותר, כתלות במקדם הגרר, שטח פנים, ואובדן הכוח בתמסורת.

נכתב על ידי: עומר

Search FAQ

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.