שיפורים

ניטרו
מערכת המאפשרת הזרקה של תחמוצת חנקן (N2O) אל סעפת היניקה. לפי פקודה מהנהג, מוזרקת תחמוצת חנקן נוזלית בטמפרטורה נמוכה אל סעפת היניקה. הטמפרטורה הנמוכה מגדילה את צפיפות האוויר שנשאב אל המנוע ומגדילה את כמות החמצן שנכנסת אל המנוע. כמו כן, התחמוצת עצמה מכילה אטומים נוספים של חמצן שמתפרקים במהלך תהליך הבעירה ומגדילים גם הם את כמות החמצן שמשתתפת בתהליך הבעירה. שני אלו מאפשרים בהתאם להגדיל את כמות הדלק שמוזרקת אל המנוע ובכך מעלים בצורה משמעותית את הספק המנוע לפרק זמן קצוב.

ערכים נוספים בקטגוריה: