שילדה מתלים ובולמי זעזועים

AAS
מערכת מתלים אדפטיבית, Adaptive Air Suspension. מערכת זו פותחה ע"י אודי לשימוש בA8 ומאוחר יותר עברה גם לדגמים אחרים כדוגמת הQ7. מערכת זו מנוהלת ע"י מחשב שמשנה את שיכוך המתלים בזמן אמת, כדי לשמור על יציבות הרכב בזמן פניה או בזמן נסיעה בשטח (למשל במקרה של הQ7). מערכת זו מאפשרת לנהג לשלוט על מאפייני הרכב (למשל רכות הנסיעה או גובה הרכב) וכן שומרת על גובה אחיד לרכב ללא תלות במשקל שמועמס ברכב.

ערכים נוספים בקטגוריה: