שילדה מתלים ובולמי זעזועים

מהלך מתלה
היכולת של המתלים לאפשר לגלגל לנוע מעלה ומטה נקראית מהלך מתלה. למעשה, מהלך המתלה הוא אורך המסלול שיכול לעשות כל אחד מהגלגלים מעלה ומטה.

ערכים נוספים בקטגוריה: