מערכת הנעה ותיבות הילוכים

תיבה רציפה
תיבת הילוכים רציפה היא למעשה תיבת הילוכים עם אין-סוף יחסי ההעברה. בניגוד לתיבת הילוכים רגילה, בה נבחר יחס ההעברה ע"י שני גלגלי שיניים בגודל קבוע, התיבה הרציפה בנויה משני קונוסים המופנים זה אל זה ובינהם מחוברת רצועה. הרצועה נעה קדימה ואחורה על פני הקונוסים, וכך משנה את היחס ההעברה באופן רציף. יתרונה של תיבת הילוכים זו הוא בפעולתה החלקה וחסרונה תמון בעדינות היחסית שלה, דבר שלא מאפשר לה להתמודד עם מומנט גבוה.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd