מערכת הנעה ותיבות הילוכים

פעמון (של צירייה)
מפרק המותקן בקצה הצירייה. תפקידו לאפשר העברה של תנועה סיבובית לגלגל שנע מעלה ומטה בהתאם לתנאי הדרך. לרוב ניתן למצוא אותם בגלגלים הקידמיים של מכוניות בעלות הנעה קידמית, אם כי הפעמונים נמצאים בשימוש גם בחלק מהרכבים בעלי ההנעה הכפולה.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd