מערכת הנעה ותיבות הילוכים

עקומת כוח
גרף המציין את הספק המנוע המנוע בכל סל"ד וסל"ד, כיוון שהספקו של מנוע הבעירה הפנימית משתנה מסל"ד לסל"ד. עקומת הכוח יכולה להיות שטוחה, כך המנוע יפיק הספק מרבי כבר בסל"ד נמוך או חדה (ואז יפיק המנוע את הספקו המרבי בתחום סל"ד צר יחסית).

ערכים נוספים בקטגוריה: