מערכת הנעה ותיבות הילוכים

סרן חי
כינוי לסרן המורכב מצינור מרכזי שבתוכו נמצאים שני גלי-הנע. במרכז הסרן מותקן דיפרנציאל בתוך תיבת מתכתית עגולה ("ביצה"). גלי ההנע מעבירים את התנועה הסיבובית מהדיפרנציאל אל הגלגלים. הסרן החי מחובר לשלדת הרכב בעזרת קפיצי סליל או מוטות תמיכה שונים. סרן זה נפוץ בעיקר בטנדרים וברכבי שטח קשוחים וכמעט ואינו קיים כיום ברכבי כביש, שם עברו לשימוש בתצורת מתלה נפרד.

ערכים נוספים בקטגוריה: