מערכת הנעה ותיבות הילוכים

יחס העברה בסרן
היחס בין מהירות סיבוב של הדרייב-שאפט למהירות הסיבוב של הגלגלים המחוברים לקצה הסרן. לדוגמא, ביחס העברה של 3:1 כל שלושה סיבובים של הדרייבשאפט יצרו סיבוב אחד בלבד בגלגלים. יחס העברה בסרן משפיע ישירות על יחס ההעברה הסופי של הרכב ובכך משנה את היחס שבין המהירות הסופית של הרכב ליכולת הגרירה שלו.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd