מערכת הנעה ותיבות הילוכים

טרנספר
תיבת הילוכים מרכזית המותקנת ברכבים בעלי הנעה כפולה. תיבת הילוכים נוספת זו מקבלת את התנועה הסיבובית מתיבת ההילוכים הרגילה ומעבירה אותה אל שני הסרנים - הקידמי והאחורי. לחלק מתיבות הטרנספר אפשרות לבחירה בין שני יחסי העברה - גבוה לנסיעה רגילה ויחס העברה נמוך לנסיעה איטית בשטח קשה.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd