מערכת הנעה ותיבות הילוכים

דיפרנציאל מרכזי
דיפרנציאל זה הכרחי ברכבים בעלי הנעה כפולה קבועה. בזמן פניה מהירה, כל אחד מארבעת הגלגלים מסתובב במהירות שונה. דיפרנציאל זה מחובר ביציאת תיבת ההילוכים ושולט על חלוקת הכוח בין הסרן הקידמי לאחורי, וכך מאפשר להם להסתובב במהירויות שונות זה מזה. שני דיפרנציאלים נוספים מותקנים בתוך הסרן כדי לווסת את חלוקת הכוח בין הגלגלים באותו הסרן. בחלק מהרכבים קיימת אפשרות לנעילה מלאה או חלקית של הדיפרנציאל המרכזי בהתאם לתנאי הנסיעה.

ערכים נוספים בקטגוריה: