מערכת הנעה ותיבות הילוכים

דיפרנציאל מוגבל החלקה
הדיפרנציאל מוגבל ההחלקה מתנהג כמו דיפרנציאל רגיל, ומבצע חלוקה של כוח בין שני גלגלים. ההבדל בינו לבין דיפרנציאל רגיל (דיפרנציאל פתוח) הוא שבדיפרנציאל זה קיים יחס חלוקה מסוים של המהירות ממנו לא ניתן לרדת, גם במקרה של החלקה מלאה מצד אחד הגלגלים. בניגוד לדיפרנציאל נעול, הוא כן מאפשר הפרש מהירויות בין שני הגלגלים, אולם שומר עליו בתחום מוגדר.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd