מערכת הנעה ותיבות הילוכים

דיפרנציאל
הדיפרנציאל הוא התקן שתפקידו לפצות על הפרש מהירויות בין שני צירים מסתובבים אבל לשמור על חלוקת מומנט-כוח שווה. כאשר הרכב פונה, הגלגל שנמצא קרוב יותר למרכז הפנייה עושה דרך קצרה יותר ולכן גם מסתובב פחות. הדיפרנציאל מאפשר לשני הגלגלים להסתובב במהירות שונה כדי לאפשר לרכב להשלים את הפנייה. שימוש נוסף לדיפרנציאל הוא ברכב הנעה כפולה, שם מותקן הדיפרנציאל בין הסרן הקידמי לאחורי וכך מאפשר חלוקה של כוח המנוע בין שני הסרנים.

ערכים נוספים בקטגוריה: