מערכות בלימה

BAS
Brake Assist System. מערכת המקצרת את מרחק הבלימה בזמן בלימות חרום. המערכת תופסת פיקוד כאשר היא מזהה צורך בבלימת חרום חזקה וכשהנהג אינו לוחץ חזק מספיק על דוושת הבלם. במקרה זה המערכת תפעיל כוח בלימה מקסימלי כדי לקצר את מרחק הבלימה ככל האפשר.

ערכים נוספים בקטגוריה: