מערכות בלימה

קאליפר
חלק ממנגנון בלם-הדיסק. בזמן לחיצה על דוושת הבלם, נוזל הידראולי מפעיל לחץ על הבוכנות שנמצאות בתוך הקאליפר, וגורם לרפידות הבלם להיצמד אל הדיסק. תהליך זה גורם לחיכוך, שמעט את תנועת הרכב.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd