מערכות בלימה

מהלך דוושת הבלם
המרחק שצריכה כף רגלו של הנהג לעבור ממצב של נסיעה ללא בלימה ועד למצב של בלימה מלאה נקרא מהלך דוושת הבלם.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd