מנוע ומסביב

EGR
Exhaust Gas Recirculation. מערכת להפחתת תחמוצות החנקן הנפלטות מהמנוע. מערכת זו מנתבת חלק מגזי הפליטה של המנוע לשריפה מחודשת במנוע. גזים אלו תופסים את מקומו של החמצן בתהליך הבעירה של הדלק, ובכך מורידים את טמפרטורת הצילנדרים ומקטינה את פליטת תחמוצות החנקן. מערכת אלקטרונית שולטת בכמות גזי הפליטה שחוזרים לשריפה מחדש.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd