מנוע ומסביב

תזמון שסתומים משתנה
מערכת המשפרת את ביצועי המנוע. המערכת משנה את תזמון שסתומי היניקה והפליטה של המנוע על סמך מידע המתקבל מחיישנים שונים ברכב. מערכת זו משפרת את הביצועים בעיקר בסל"ד גבוה, וזאת מבלי להעלות בצורה משמעותית את תצרוכת הדלק ואת זיהום האוויר שנפלט מהמנוע.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd