מנוע ומסביב

שסתומים
תפקידם לווסת את זרימת הגזים פנימה והחוצה מהמנוע. ישנם שני סוגים עיקריים של שסתומים במנוע. שסתומי היניקה נפתחים כאשר נדרשת אספקה של תערובת דלק ואוויר אל חלל הבעירה ונסגרים מיד לאחר מכן כדי לאפשר בעירה טובה של התערובת. שסתומי הפליטה נפתחים לאחר שהסתיימה הבעירה ומאפשרים פליטה של גזי השריפה החוצה מן המנוע. גל הזיזים הוא זה שמתזמן את הפתיחה והסגירה של השסתומים.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd