מנוע ומסביב

מסילה משותפת
שיטה להזנה של דלק במנועים מוזני סולר. במנועים אלו צינור דלק אחד משותף (המסילה המשותפת) לכל המזרקים ומחזיק בתוכו דלק בלחץ גבוה. מסילה זו מותקנת מעל למזרקים, ומשמשת כמיכל לחץ גבוה. הלחץ במסילה מבוקר ע"י מיקרו-בקר ונשמר קבוע לאורך הזמן. הבקר גם שולט על המזרקים של הרכב, וקובע כמה דלק יוזרק לתא הבעירה ומתי. מנועים אלו מציגים יעילות גבוהה יותר ממנועי הזרקה רגילה בשל הדיוק הגבוה שמתאפשר בהזרקת הדלק.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd