מנוע ומסביב

מוט דחיף
במנועים בעלי מוט דחיף גל הזיזים ממוקם בתוך בלוק המנוע, ומערכת המוטות הדחיפים היא זאת שמעבירה את התנועה הקווית מגל הזיזים אל הנדנדים ודרכם אל השסתומים שנמצאים בחלק העליון של המנוע ומאפשרת את סגירתם ופתיחתם. שיטה זו כמעט ואינה קיימת במנועים מודרניים כיוון שמשקלם של המוטות הדחיפים הגביל את סל"ד המנוע, ובמנועים מודרניים מותקן לרוב גל זיזים עילי, ששולט ישירות על פעולת השסתומים ללא מוטות דחיפים.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd