מנוע ומסביב

מגדש טורבו כפול
מנועים בעלי שני מגדשי טורבו, דבר המפחית את השהיית הטורבו ומיישר את עקומת הכוח של המנוע. במנועים אלו לרוב מותקן טורבו קטן יותר הפועל בסל"ד נמוך ובינוני וטורבו נוסף, גדול יותר, נכנס לפעולה בסל"ד גבוה. בחלק מהמנועים מוחלף אחד ממגדשי הטורבו במגדש-על.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd