מונחים כללים

נעילת דיפרנציאל
נעילת הדיפרנציאל מחברת את שני הצירים שמחוברים אליו ומחייבת את שניהם להסתובב באותה המהירות. נעילת הדיפרנציאל נפוצה בעיקר ברכבי שטח, שם עלולים להגיע למצב בו אחד הגלגלים המניעים באוויר (מצב הנקרא הצלבה) ואינו מספק אחיזה. נעילת הדיפרנציאל במצב של הצלבה תאפשר העברה של מומנט אל הגלגל שנשאר על הקרקע ותאפשר לשמור על התקדמות הרכב. ישנם שלושה סוגים עיקריים של נעילות דיפרנציאל - נעילת דיפרנציאל קבועה (נקראית גם נעילת זיקה), נעילת דיפרנציאל אוטומטית ודיפרנציאל מוגבל החלקה.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd