מונחים כללים

אירודינמיקה
אירודינמיקה היא חלק חשוב בתכנון רכב. התכנון האירודינמי של הרכב משפיע על גורמים רבים, כגון תצרוכת הדלק, רעש, המהירות הסופית של הרכב ואפילו אחיזת הרכב במהירויות גבוהות. ככל שהמכונית יותר אוירודינמית, כך מקדם הגרר שלה יהיה נמוך יותר והמעבר שלה דרך האוויר במהירויות גבוהות יהיה קל יותר. מצד שני, כדי לשפר את אחיזת הכביש של הרכב במהירות גבוהה יש לפגוע באוירודינמיות של הרכב וליצור מערבולות שיצמידו את הרכב אל הכביש.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd