בטיחות

ABS
מערכת למניעת נעילת גלגלים, Antilock Braking System. מערכת זו פותחה במקור כדי לשפר את הבלימה של מטוסים נוחתים, אולם בוש ומרצדס-בנץ שיפרו אותה והתקינו אותה גם במכוניות. במכוניות בהן לא מותקנת מערכת זו, בלימה חזקה עלולה לגרום לנעילת הגלגלים וכתוצאה מכך לאובדן ההיגוי ברכב. המערכת מורכבת מחיישנים הבודקים מתי אחד הגלגלים מסתובב לאט יותר משאר הגלגלים. החיישנים מעבירים את המידע למחשב ששולט על שסתומי לחץ שמשנים את עוצמת הבלימה בכל גלגל בהתאם לצורך. מערכת זו תורמת גם לייצוב הרכב במקרה של בלימה חזקה על משטח לא אחיד (למשל כאשר צד אחד של הרכב נמצא על אספלט והצד השני על חצץ).

ערכים נוספים בקטגוריה: