בטיחות

פנסי קסנון
מערכת תאורה המתבססת על נורות קסנון. נורות קסנון מכילות 2 אלקטרודות שבינהם עוברת קשת חשמלית. הקשת החשמלית גורמת לתגובה כימית ביסוד הקרוי קסנון ותגובה זו יוצרת אור חזק. כדי ליצור את הקשת החשמלית נדרש מתח חשמלי גבוה, שנוצר ע"י יחידות המרת מתח. יתרונה של נורת הקסנון הוא בעוצמת התאורה הגבוהה שלה ובאורך החיים הגדול שלה.

ערכים נוספים בקטגוריה:

dddd