בטיחות

כרית אוויר
נקראית גם SRS, Supplementary Restraint System. מדובר בכרית או במעטפה מתנפחת שמונעת מהנוסע מלפגוע בחלקים קשיחים של הרכב. במקרה של תאונה ורק במידה והנוסעים חגורים בחגורת בטיחות, המערכת משפרת משמעותית את סיכויי ההשרדות שלהם. המערכת פועלת ע"י חיישן המזהה האטה פתאומית של הרכב ומפוצצת בלון גז המנפח את הכרית במהירות גבוהה. במערכות מודרניות יש מספר חיישנים המזהים סוגי התנגשות שונים ומפעילים רק חלק מכריות האוויר, בהתאם לאופי ההתנגשות.

ערכים נוספים בקטגוריה: