סטוק כלי עבודה משומשים למכירה. ע"מ להקל על המתעניינים נבנה דף אינטרנט ובו פירוט המצאי.
פרטים נוספים בכתובת הזו: http://yadtwo.cogia.net/salestock1.htm
בבקשה לא לפנות בה"פ.